JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 •  ลงโฆษณาในช่องทางออนไลน์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณา (Facebook Ads, Google Ads)
 • คิดและสร้างสรรค์เนื้อหา Content ทางการตลาดที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์และปรับปรุง Content ทางการตลาดที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
 • บริหารจัดการ Content และ Set Ads บนช่องทางสื่อออนไลน์
 • ยิงAds บนช่องทาง Facebook ให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาที่ Inbox

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิการศึกษา (Education) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศฯ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน (Experience)
 • มีประสบการณ์การทำ Facebook ads / Google ad words / Media optimizer อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปสามารถวิเคราะห์ Campaign / Ads ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • -คิดและสร้างสรรค์เนื้อหา Content ทางการตลาดให้ดูน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานผ่าน Creative Ads เพื่อจุดประสงค์ให้เกิด Conversion การขาย หรือสร้าง Brand awareness การรับรู้/ Engagement การมีส่วนร่วม

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปีใน Frontend Developer ใน React JS, CSS และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน
มีความแข็งแกร่งในด้านการออกแบบ การวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาของโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยีเว็บ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน (OWASP, การสแกนเว็บ, VA, การชุบแข็ง, การทดสอบการเจาะระบบ)
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมคุณภาพ เช่น การทดสอบหน่วยและการตรวจสอบโค้ด
ความสามารถในการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์ – ความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบหน่วย

เราต้องการอะไรจากคุณ

ทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพความสามารถในการส่งมอบผลผลิตคุณภาพสูงในเวลาที่เหมาะสมเชี่ยวชาญในการออกแบบเว็บส่วนหน้าและส่วนหลังความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วโดยมีการควบคุมเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเข้าใจเทคโนโลยี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สร้างเค้าโครงเว็บไซต์/อินเทอร์เฟซผู้ใช้สำหรับอีคอมเมิร์ซของบริษัท
  เขียนโค้ดที่ออกแบบมาอย่างดี ทดสอบได้ และมีประสิทธิภาพโดยใช้แนวปฏิบัติในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด
  ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของผลิตภัณฑ์และนักออกแบบเว็บไซต์เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ตรงกับความต้องการและความจำเป็นทางธุรกิจ
  สร้างและบำรุงรักษาเอกสารซอฟต์แวร์

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดเชิงบวก
ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
นิสัยและบุคลิกดีมาก
บริการด้วยใจ
แข็งแกร่งในการประสานงาน

เราต้องการอะไรจากคุณ

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในด้านการตลาดดิจิทัล
พูดภาษาอังกฤษได้คล่องเป็นข้อดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล
 • บริหารงานช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท
 • สำรวจ ติดตาม และวิเคราะห์ สื่อออนไลน์ของคู่แข่ง/บริษัทอื่นๆ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • จัดทำ Content และโปรโมชั่น เพื่อใช้ในการทำสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
 • จัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์งานการตลาดดิจิทัล